modul misi bebas hutang

Aduhai Kad Kredit!

Bahayanya sekiranya kita mempunyai tabiat kad kredit yang tidak baik. Ingin tahu sebabnya?

Dengar berulang & lakukan!

Bagi pengguna tegar kad kredit supaya berhati-hati oleh kerana sekiranya anda hanya membayar jumlah minimum pada setiap bulan dipenyata kad kredit ia akan mengambil masa bertahun-tahun untuk melangsaikan kesemua jumlah kad kredit anda contohnya jika anda mempunyai hutang kad kredit hanya 5 ribu ringgit dan membayar baki minimum setiap bulan ia akan mengambil masa lebih kurang 19 tahun untuk melangsaikannya dan jumlah kesemuanya sekitar 10 ribu ringgit apabila telah langsai membayarnya.

Ini adalah jerat kad kredit dan sebaiknya anda jangan menggunakan kad kredit namun sekiranya anda pengguna kad kredit perlu tanam tabiat untuk membayar keseluruhan jumlah dan baki kad kredit tersebut serta merta dan bukan hanya membayar minimum sahaja. Kad kredit adalah pinjaman yang mengenakan interest yang paling tinggi sekali dibandingkan pinjaman-pinjaman yang lain.

Copyright MisiBebasHutang 2018. Powered by AJ

Close Menu