modul misi bebas hutang

Erti Kekayaan

Apakah maksud kekayaan? Adakah ianya bermaksud berapa banyak pendapatan kita?

Dengar berulang & lakukan!

Kekayaan bukan bererti berapa banyak pendapatan  kita tetapi  berapa banyak kita dapat menyimpan pendapatan kita. Bandingkan seseorang yang mempunyai pendapatan RM6000 tetapi berbelanja RM5500 ringgit setiap bulan simpananya hanyalah RM500 .

Seseorang lagi pula berpendapatan RM2000 ringgit tetapi perbelanjaan dia sebulan RM1200 sahaja simpananya adalah RM800, jadi siapa yang lebih kaya? dalam hal ini,yang mempunyai pendapatan RM2000 lebih kaya oleh kerana simpannanya lebih lagi berbandingkan dengan yang mempunyai pendapatan 6ribu ringgit. Sekali lagi kekayaan bukanlah bererti berapa banyak duit kita buat tetapi berapa banyak duit yang kita simpan. oleh itu fikirkan simpanan anda untuk diri dan juga keluarga.

Copyright MisiBebasHutang 2018. Powered by AJ

Close Menu