modul misi bebas hutang

Simpanan Yang Tidak Dikira

Jangan risau, di masa hadapan, ada juga simpanan yang belum kita kira. Maksudnya di sini...

Dengar berulang & lakukan!

Kita perlu tahu bahawa sebaiknya kita perlu menyimpan sebanyak 10% daripada pendapatan kita setiap bulan. Tetapi sekiranya dilihat dari simpanan 10% ini seperti ia akan mengambil masa yang lama untuk mencapai kewangan yang baik. Untuk mencapai pendapatan 5 angka atau 6 angka terdapat juga simpanan yang saya gelarkan yang tidak dikira. Kita perlu ingat bahawa, sekiranya kita bekerja makan gaji melalui pengalaman kita, gaji juga akan dinaikkan apabila diberi masa.

Jika melakukan perniagaan, pengalaman juga akan menolong untuk memaksimakan keuntungan perniagaan kita dimasa hadapan. Simpanan KWSP juga akan bertambah dan pelaburan dimasa depan. Kita perlu ingat pendapatan kita bukanlah hanay pada tahap sekarang tetapi diberi pengalaman dan masa. Ia akan meningkat diwaktu akan datang, apa yang penting adalah untuk mencapai pendapatan 5 angka atau 6 angka tidak begitu sukar sebenarnya. Apa yang penting anda perlu konsisten dan beristiqomah dengan usaha anda.

Copyright MisiBebasHutang 2018. Powered by AJ

Close Menu